PL / EN / DE / UK


Zaproszenie dla przedsiębiorców

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu realizuje projekt pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach poddziałania 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw” RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z ośrodkami badawczo rozwojowymi do kontaktu.

Osoba do kontaktu: Wojciech Duczmal, tel. 600 43 33 10.

W projekcie przewiduje się zawiązanie współpracy naukowo – badawczej pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami. W ramach projektu przewidziane są wspólne prace badawcze oraz wdrożeniowe w przedsiębiorstwach.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log