PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.22/09/2017

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Studia podyplomowe rozpoczynają się 20 października 2017 roku o godzinie 17:30

Kierunki ekonomiczne: sala 2 N

Kierunki pedagogiczne: 110 N

11/08/2017

Modernizacja systemu w dniach 16-19 sierpnia

Informujemy, że w dniach od 16 do 19 sierpnia, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne systemu informatycznego, wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz przyjmowanie wpłat będzie uniemożliwione. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja w wyżej wymienionym terminie nadal będzie prowadzona.

20/07/2017

Egzamin na kierunkach pedagogicznych

Egzamin na kierunkach pedagogicznych na studiach 3 semestralnych odbędzie się w dniu 28 sieprnia br.

Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka, Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: resocjalizacja i socjoterapia – pokój 109, od godziny 13:00.

Przygotowanie psych.-ped. oraz dydaktyczne – sala 210, od godziny 13:00.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i rehabilitacja, pedagogika lecznicza oraz Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika – sala 107, od godziny 15:00.

Edukacja plastyczna i muzyczna, Socjoterapia z arteterapią, WOK, WOS i etyka, Terapia pedagogiczna – sala 211, od godziny 13:00.

Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne  z językiem obcym, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne – sala 2, od godziny 13:00.

Biblioteka nieczynna

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia (sobota) biblioteka będzie nieczynna. Jednocześnie informujemy, że biblioteka będzie czynna 28 sierpnia (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 16:00.

08/06/2017

Wyniki egzaminu na kierunku “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

07/06/2017

Wyniki egzaminu z 02.06.2017

03/03/2017

Elektroniczny Indeks Studenta

Elektroniczny Indeks Studenta

02/11/2016

Odbiór świadectw z obron z dnia 7.10.2016r.

Z powodu awarii systemu odbiór świadectw z obron na kierunkach pedagogicznych z dnia 7.10.2016r. będzie możliwy dopiero od dnia 10.11.br. /czwartek/.

13/10/2016

Odbiór świadectw

Osoby, kóre broniły się w dniu 7 października br. mogą odbierać świadectwa od 8 listopada br.

16/09/2016

Certyfikat – Szkolenie przeciwpożarowe

Informujemy, iż od dnia 19.09.2016r., osoby, które spełniły wcześniej określone warunki, mogą odbierać certyfikaty ze szkolenia przeciwpożarowego (informacja dotyczy tegorocznych absolwentów z BHP – 06.2016r.).

22/06/2016

Studia podyplomowe dla nauczycieli Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zaprasza wszystkich nauczycieli na studia podyplomowe z Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej na różnych specjalnościach.

Więcej informacji pod następującym linkiem: Kierunki studiów podyplomowych

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log